Số điện thoại đường dây nón khoa phụ sản Bệnh Viện Trung Ương TW Huế

Phục vụ cho nhu cầu tư vấn, thắ mắc của người dân về vấn đề chuyên môn.

1. Bs. Trưởng khoa 0913 426379

2. Bs. Phó khoa 0914 019300

3. Bs. Phó khoa 0914 077793

4. Bs. Trưởng phòng khám 0985 553369

5. Bs. Trưởng phòng hậu sản 0905 484450

6. Bs. Trưởng phòng phụ sản 0914 017518

7. Bs. Trưởng phòng sơ sinh 0905 382420

8. Bs. Trưởng phòng sinh 0914 025556

9. Bs. Trưởng phòng tiền sản 0914 313491

Chia sẻ

Trả lời

Vui lòng viết ý kiến.
Nhập tên bạn