Bảng giá vàng

Bạn muốn xem giá vàng trực tuyến, hãy kiểm tra cập nhật hằng ngày theo thông tin bên dưới.


Bảng giá vàng chỉ có tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo từng thời điểm. Các bạn nên cập nhật thông thông tin ngay tại quầy để đối chiếu khi bán hoặc mua.