Gửi lời tâm sự

Mời các bạn gửi lời tâm sự để chia sẻ những vui buồn, kinh nghiệm cuộc sống và cả những thắc mắc đến với chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền biên tập, có thể thay đổi tên, địa chỉ nếu cần. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu tính xác thực về nội dung.

Bài viết xin gửi về daybenet@gmail.com . Bài đã đăng lên trang Dạy Bé www.daybe.net sẽ không được rút lại với mọi lý do.

Chân thành cảm ơn!

Tâm sự dạy bé