1. Quanh năm áo lông giầy da
Bốn mùa mũ đỏ đúng là tay chơi
Nhưng không phải kẻ biếng lười
Mà luôn dậy sớm gọi người ngủ quên.
(Là con gì)

Con gà trống.

2. Bốn ông ring một hòn đá
Hai ông thợ cả dẫn đường
Một ông thành hoàng đi sau quét dọn.
(Là con gì)

Con trâu.

3. Đầu làng trống đánh ra rả
Cuối lang có mã bông lâu
Chạy cho mau, chạy cho mau
Đưa người quân tử đến đâu thì tùy.
(Là con gì)

Con ngựa

4. To hơn chú trâu
Nằm co giữa cổng
Cả tổng không dám đi
(Là con gì)

Con voi

Chia sẻ

Trả lời

Vui lòng viết ý kiến.
Nhập tên bạn