1. Đao cắm trên đầu
Mình lại ngắn hơn râu
Đến khi vào lửa
Toàn thân lại đỏ au.
(Là con gì)

Con tôm

2. Khi nhỏ như loài cá
Khi lớn như loài chim
Quen thói ăn đêm
Như thằng kẻ trộm.
(Là con gì)

Con muỗi

3. Mùa xuân thì chẳng thấy đâu
Mùa hạ mới đến làm sầu người.
(Là con gì)

Con ve sầu

4.Eo lưng mà thắt cổ bồng
Mang bị hạt cải chạy rong khắp nhà.
(Là con gì)

Con nhện

5. Học bao nhiêu nói bấy nhiêu
Nói hoài nói mãi sớm chiều ví von.
(Là con gì)

Con vẹt

(sưu tầm)

Chia sẻ

Trả lời

Vui lòng viết ý kiến.
Nhập tên bạn