Các câu hỏi về Visa khởi nghiệp ở Úc (Visa Startup)

Vào tháng 3 năm 2018, Chính phủ Liên bang Úc đã công bố hai loại thị thực mới của Chương trình Tài năng Toàn cầu (GTS). Một loại dành cho các doanh nghiệp được thành lập và một là thị thực khởi nghiệp Úc (Visa Startup). Cả hai đều thuộc lớp visa con của visa kỹ năng tạm thời (TSS). Sáng kiến này nhằm mục đích thu hút các kỹ năng công nghệ cao và tài năng toàn cầu để hỗ trợ các doanh nghiệp Úc phát triển. Thời gian thử nghiệm của visa này từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019. Bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi thường gặp về thị khởi nghiệp (Visa Startup) mới của Úc và các yêu cầu để xem các bạn có đủ điều kiện cho cả doanh nghiệp và cá nhân.

1. Thị thực khởi nghiệp (Visa Startup) Úc là gì?
Visa khởi nghiệp Úc là loại Visa tạm thời được cấp cho các tài năng, đặc biệt trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Chương trình cho phép các công ty khởi nghiệp ở Úc có thể tiến nhanh hơn thu hút nguồn nhân lực tài năng từ các nơi trên thế giới.

Do đó, các công ty khởi nghiệp ở Úc có thể cạnh tranh hiệu quả hơn trên toàn cầu. Đặc biệt, visa này nhằm mục đích thu hút các kỹ sư phần mềm cao cấp, các chuyên gia tăng trưởng kỹ thuật số, các nhà khoa học dữ liệu và những người có kinh nghiệm về blockchain và viễn thông.

2. Có bao nhiêu cách để thực hiện doanh nghiệp nghởi nghiệp tại Úc?
2. 1. Một là, các bạn được một doanh nghiệp Úc tài trợ để khởi nghiệp.
Đối với một doanh nghiệp Úc đủ điều kiện để sử dụng một người nào đó thông qua chương trình thị thực khơi nghiệp, doanh nghiệp phải hoạt động trong một lĩnh vực liên quan đến STEM và ưu tiên công nhân Úc.

Các doanh nghiệp cũng phải trả lương cho nhân viên hiện tại thông qua thỏa thuận doanh nghiệp hoặc bảng lương nội bộ, phản ánh mức lương hiện tại của thị trường. Hơn nữa, một nhóm chuyên gia cũng phải kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp để nó đủ điều kiện.
2.2. Hai là, các bạn phải tự xây dựng doanh nghiệp để khởi nghiệp tại Úc. Các bạn phải tham khảo thêm quy trình mở doanh nghiệp tại Úc.

3. Quy trình xét duyệt ban đầu như thế nào?
Một nhóm chuyên gia làm việc chặt chẽ với cộng đồng khởi động sẽ tiến hành quá trình kiểm tra. Chính phủ vẫn chưa xác nhận chính xác ai thuộc nhóm chuyên gia, nhưng nhóm này sẽ bao gồm các cá nhân từ các vườn ươm khởi nghiệp và những người có ảnh hưởng. Chính phủ sẽ tham vấn với các bên liên quan và các nhà lãnh đạo ngành trong các lĩnh vực STEM và sau đó sẽ chọn nhóm chuyên gia.
Nhóm này sẽ đánh giá dự án khởi nghiệp của các bạn có đạt tiêu chuẩn để cấp giấy phép khởi nghiệp tại Úc hay không?

4. Các yêu cầu gì phải đáp ứng đối với các cá nhân khởi nghiệp là người nước ngoài, không phải công dân Úc?
Cá nhân từ nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, nhân thân tốt và an ninh theo quy định của Bộ Nội vụ.
Ngoài ra, người nộp đơn phải có:

không có mối quan hệ gia đình với giám đốc hoặc cổ đông công ty tài trợ;
có trình độ tay nghề cao trong ngành đăng ký khởi nghiệp tại Úc;
ít nhất ba năm có kinh nghiệm làm việc liên quan; và
khả năng vượt qua các kỹ năng để quản lý, phát triển công nhân và doanh nghiệp Úc.
Nếu cá nhân không đáp ứng các yêu cầu trên, họ có thể không đủ điều kiện cho thị thực khởi nghiệp.

5. Các đặc trưng chính của Visa khởi nghiệp là gì?
Thị thực khởi nghiệp thuộc thị thực TSS. Do đó, nếu một cá nhân ở nước ngoài đủ điều kiện theo GTS, họ sẽ nhận được visa TSS. Thị thực TSS kéo dài bốn năm và cá nhân có thể nộp đơn xin thường trú sau ba năm. Thị thực TSS cung cấp quy trình đăng ký đơn giản hơn và xử lý nhanh hơn thị thực trước đó.

Tuy nhiên, nếu vị trí của cá nhân có visa TSS không còn tồn tại hoặc việc khởi nghiệp chấm dứt hoạt động, người giữ visa có 60 ngày để tìm một startup mới với tư cách là nhà tài trợ và visa mới. Nếu người giữ visa loại này không tìm được nhà tài trợ và visa mới trong vòng 60 ngày, họ sẽ phải rời khỏi Úc. (tổng hợp)

Leave a Reply